Sakramenty święte

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski,ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

Bierzmowanie

Jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni

Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament

Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

Namaszczenie chorych

Specjalna łaska dla doświadczonego ciężką chorobą lub starością.

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza

Ogłoszenia Parafialne

1/  Do niedzieli przeżywamy oktawę świąt wielkanocnych stąd

     w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów

     mięsnych.   

 

2/  Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego.  Po Mszach św.

     nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

     W tym dniu odpust w Bańskiej Niżnej ku czci Miłosierdzia Bożego.    

     Suma o godz.11.30.

 

3/  Dziękuję wszystkim, którzy szczególniej przyczynili się do dobrego

     przeżycia Triduum w naszej Parafii:

       -Panu kościelnemu z żoną za całość prac.

       -Panu organiście.

       -Pani Ewie Hajnos za rozplanowanie adoracji.

       -Ministrantom i Lektorom.

       -Przygotowującym Ciemnicę i Grób.

       -Strażakom za pełnienie warty przy Grobie.

       -Pocztom sztandarowym Związku Podhalan i Straży.

       -Niosącym feretrony i figury.

       -Pani Janinie Rzadkosz za nowe dekoracje do Ciemnicy i Grobu,

         a ks. Janowi Antołowi za ich udostępnienie

         Pani Żukowskiej za Baranka.

       -Wszystkim, którzy włączyli się w procesję Rezurekcyjną

         oraz tym, którzy zadbali o tradycję przez stroje góralskie.

 

4/  Słowa podziękowania kieruję również do p. Stanisława Bieleckiego

      i młodych ludzi naszej Parafii za piękne, głębokie i przejmujące

      przedstawienie Misterium Męki Jezusa w Wielki Poniedziałek.

 

5/  Za sprzątanie kościoła oraz ubieranie Grobu i Ciemnicy dziękujemy: 

     Marii Dziedzic,  Anieli Dziedzic,  Marii Bylina,  Annie Dziedzic, 

     Annie Zalińskiej,  Janinie Rzadkosz,  Andżelice Rzadkosz,  Janowi

     Zalińskiemu,  Janinie i Tadeuszowi Czernikom,  Katarzynie Rzepka, 

     Dorocie Chyc,  Annie Zapotocznej,  Helenie Zwijacz.

 

     W sobotę na 9.00 do sprzątania kościoła oraz rozebrania Grobu

     i Ciemnicy prosimy:  Zofię Dziedzic -165,  Renatę Bylina -92, 

     Helenę Antoł -173,  Marię Topór -179,  Zofię Sopiarz -175, 

     Katarzynę Zapotoczną -185,  Krystynę Rusnak 123.

Intencje mszalne: 23 -28 kwiecień:

 

Wtorek          23 IV

17.30

 Podziękowanie za ocalenie z wypadku

 z prośbą o dalsze o błogosł. Boże,

 opiekę Maryi i zdrowie

18.00

+ Za zmarłe członkinie Róży Patrycji

   Zalińskiej

Środa             24 IV

17.30

+ Marii Kałafut ( w 28 r. śmierci )

18.00

 W 30 r. ślubu Joanny i Ryszarda Plata:

 o błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Czwartek       25 IV

17.30

+ Marii Pawlikowskiej ( od Renaty i Rafała

                                                       Kopieć )

18.00

 O błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

 dla Anny i jej dzieci

Piątek            26 IV

17.30

+ Magdaleny i Jasna Staszel

18.00

+ Andrzeja Gubały ( od żony z dziećmi )

W. Sobota     27 IV

17.30

+ Władysława Stramy i rodziców:  

   Anieli i Stanisława

18.00

+ Józefa Skupnia i jego rodziców:

   Bronisławy i Franciszka

Niedziela      28 IV

8.00

 W 4 r. ślubu Anny i Piotra: o błogosł.

  Boże, opiekę Maryi i zdrowie

10.30

 O błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

 dla Jana z rodziną

16.00

 W 50 r. ślubu Zofii i Jana: dziękczynna

  za otrzymane łaski z prośba o dalsze

  o błogosł. Boże,  opiekę Maryi i zdrowie

 

2/  W Wielki Czwartek:  Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00,

     następnie przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja

     do 22.00.

     W Wielki Piątek: adoracja w Ciemnicy od 7.00 do 17.30.

     Liturgia Męki Pańskiej o 18.00,  następnie przeniesienie Najśw.

     Sakramentu do Grobu i adoracja do 22.00;  ok. 19.30 Gorzkie Żale,

     o 21.30 Droga Krzyżowa.

     Zapraszam również na wspólną adorację o godz. 14.45 -czas

     śmierci Chrystusa.

     W Wielką Sobotę: adoracja przy Grobie od 7.00 do 17.30.

     Poświęcenie pokarmów o 9.00 i 11.00.

     Liturgia Wigilii Paschalnej o 18.00. Prosimy o przyniesienie świec jak

     również ich zabezpieczenie.

     W Wielkanoc procesja Rezurekcyjna o 7.00 i następnie Msza św.

     Pozostałe Msze o 10.30 i 16.00.     Kierowców proszę o zostawienie

     przejścia środkiem parkingu na procesję Rezurekcyjną.

 

3/  Karteczki z planem adoracji przy Ciemnicy i Grobie są do odebrania

     pod chórem.  Proszę o podjęcie wyznaczonej adoracji.

 

4/  Prosimy wszystkich, którzy w poprzednich latach pełnili różne funkcje

     w czasie tych świętych dni jak również niosącym sztandary na procesji 

     rezurekcyjnej o podjęcie tego zadania i w tym roku.

 

5/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Annie Stopka,   Marii Dziedzic, 

     Marii Zwijacz,  Zofii Dziedzic.  Bóg zapłać.

     We wtorek na 9.00 do sprzątania kościoła a także ubierania Ciemnicy

     i Grobu prosimy:  Marię Dziedzic -159,  Anielę Dziedzic -161, 

     Marię Bylina -92,  Annę Dziedzic -167,  Annę Zalińską -187.

     W sobotę po Mszy wieczornej do sprzątania kościoła prosimy:

     Katarzynę Rzepka -92,  Dorotę Chyc -173,  Annę Zapotoczną -185,

     Helenę Zwijacz -191.

 

6/  Wójt Gminy informuje wszystkich, którzy zgłosili chęć pozyskania

      sadzonek jabłoni, że będą rozdawane w środę od godz. 9.00 przy

      budynku Urzędu Gminy.

Intencje mszalne: 15 -22 kwiecień:

 

Poniedziałek  15 IV

8.30

+ Andrzeja Gubały ( od matki chrzestnej

                         Heleny Jarosz z rodziną )

18.00

 W 40 ur. Stanisława (o błogosł. Boże,

                      opiekę Maryi i zdrowie )

Wtorek          16 IV

17.30

+ Andrzeja Gubały ( od kolegów z OSP

                                         z Pitoniówki )

18.00

+ Franciszka Gracy ( w 6 r. śmierci )

Środa             17 IV

18.00

+ Andrzeja Gubały ( od żony z dziećmi )

W. Czwartek 18 IV

18.00

 Za Parafian

W. Sobota     20 IV

18.00

 Za Parafian

Niedziela      21 IV

WIELKANOC

7.00

 Za Parafian

10.30

+ Władysława Zalińskiego i rodziców.

16.00

 W 23 r. ślubu Krystyny i Stanisława:

 o błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Poniedziałek  22 IV

8.00

 O zdrowie i błogosław. Boże dla

 Stanisława z rodziną

10.30

 Za Parafian

16.00

+ Wojciecha Doruli ( od siostry na

                                        imieniny )

 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: