Sakramenty święte

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski,ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

Bierzmowanie

Jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni

Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament

Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

Namaszczenie chorych

Specjalna łaska dla doświadczonego ciężką chorobą lub starością.

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza

Ogłoszenia Parafialne

1/  W sobotę wizyta duszpasterska od P. Stanisława Sikonia

     do granicy z Sierockiem.

 

2/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Władysławowi Prokopowi, 

     Annie Barnaś,  Beacie Barnaś.

     W sobotę na godz. 8.00  prosimy do sprzątania kościoła:

     Beatę Guraś -184,   Annę Stopka -188,   Katarzynę Łapsa -377a.

 

3/  Ze wzg. na warunki atmosferyczne dzisiejsza „Parada Gazdowska”

     w Szaflarach została odwołana.

Czytaj więcej

1/  W piątek po Mszy o godz. 17.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

     i spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

 

2/  W sobotę wizyta duszpasterska od P. Wiktorii Zalińskiej

     do P. Zofii i Tadeusza Zaryckich.

 

3/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Marii Gąsienica,  Zofii Zaryckiej, 

     Krzysztofowi Stopce.

     W sobotę na godz. 9.00  prosimy do sprzątania kościoła:

     Władysławę Prokop -182,   Annę Barnaś -184,   Beatę Barnaś -184.

Czytaj więcej

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: