Sakramenty święte

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski,ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

Bierzmowanie

Jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni

Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament

Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

Namaszczenie chorych

Specjalna łaska dla doświadczonego ciężką chorobą lub starością.

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza

Ogłoszenia Parafialne

1/  W przyszłą niedzielę – o ile pogoda pozwoli – Msza św. o 10.30

     na cmentarzu.

 

2/  Bóg zapłać za ofiarę 760 zł złożoną w poprzednią niedzielę

     na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”.

 

3/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Barbarze Zaryckiej-Gromala,  

     Ewie Zaryckiej,  Annie Klejka,  Joannie Plata,  Danucie Stopka.

     Bóg zapłać.

     W sobotę na 9.00 do sprzątania kościoła prosimy: 

     Sylwię Jarząbek -361,  Jadwigę Zalińską -363,  Halinę Babiarz -369, 

     kaplicy cmentarnej:  Natalię Bylina 329.

Intencje mszalne: 22 -28 październik:

 

Poniedz.   22 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Katarzyny

                  Szczechowicz z rodziną )

17.00

 Dziękczynna za ocalenie z wypadku Marii

 z prośbą o dalsze błogosł. Boże i zdrowie

Wtorek     23 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Marii i Bogdana

                                              Kowalskich )

17.00

 W 45 ur. Katarzyny: dziękczynna za

 otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże,

 opiekę Maryi i zdrowie

Środa        24 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Józefa i Heleny

                                       Urbaś z rodziną )

  wspomnienie + Janiny Babiarz ( w 1 r. śmierci )

17.00

 W 40 r. ślubu Janiny i Stanisława:

 o błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Czwartek  25 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Marii Topór

                                            z rodziną )

17.00

+ Władysława Mrugały, Anny żony

Piątek        26 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od teściowej z rodziną )

17.00

+ Andrzeja Marusarza i jego rodziców

Sobota       27 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Stanisława Gandery )

17.00

 W 25 r. ślubu Anny i Andrzeja:

 o błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Niedziela   28 X

8.00

+ Józefa Zalińskiego ( w 1 r. śmierci – od żony,

                                              dzieci i wnuków )

10.30

+ Zmarłych wspominanych

   w wypominkach rocznych

16.00

 W 40 r. ślubu Marii i Aleksandra Dziedziców:

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

 o dalsze błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

 

1/  Od jutra Msze św. i różaniec w dni powszednie o godzinę wcześniej:

     o 16.25 pierwsza Msza św.,  o 17.00 różaniec i po nim Msza św.

 

     W czwartek wspominamy św. Łukasza – ewangelistę.

     W sobotę czcimy św. Jana Kantego – patrona naszej archidiecezji.

 

2/  Dzisiaj przeżywamy XVIII Dzień Papieski. 

     Ofiarami do puszek w ramach „Dzieła trzeciego tysiąclecia” można

     wesprzeć młodzież z ubogich rodzin pragnącą się uczyć i studiować.

 

3/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Katarzynie Topór,   Janinie Karpiel,  

     Danucie Zwijacz,   Beacie Karpiel,   Marii Sikoń,  Brygidzie Strzęp,  

     Zofii Zaryckiej.   Bóg zapłać.

     W sobotę do sprzątania kościoła prosimy: 

     Barbarę Zarycką -Gromala -154,   Ewę Zarycką -160,  

     Lucynę Strzęp -164,   Annę Klejka -168,   Joannę Plata -Skrzypne,  

     Danutę Stopka -Gielatówka.

 

4/  Wczoraj zakończyliśmy wymianę okien w kościele. Wstawiono

      podwójne nowe ramy w których od zewnątrz są szyby zespolone

      z gazem argonem. Od wewnątrz ramy pod przyszłe witraże.

      Wymieniono 4 wielkie okna, 8 bocznych, 3 przy ołtarzu, 2 w zakrystii,

      2 małe na wejściu na chór oraz 1 nad głównym wejściem.  To okno

      zmieniło swój wygląd, gdyż będzie tam witraż:  M. B. Fatimskiej

      i dzieci z Fatimy podświetlany od wewnątrz.

      Całkowity koszt wyniósł 82.000 zł. ¼ tej kwoty pochodzi z pieniędzy

      „nieparafialnych” pozostałe ¾ z pieniędzy z bieżących składek.

      Bóg zapłać szczególnie p. Markowi Urbasiowi a także Marcinowi

      Trebuni i Stanisławowi Stramie za pomoc w przygotowaniu tych prac.

Intencje mszalne: 15 -21 październik:

 

Poniedz.   15 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od sąsiadów

                                   Przygockich )

17.00

+ Tadeusza Babicza i rodziców

Wtorek     16 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od sąsiadów Stramów )

17.00

+ Ludwiny Łacek, Stanisława męża

Środa        17 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Stanisława Stramy

                                                       z rodziną )

17.00

+ Władysława Zalińskiego

Czwartek  18 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od sąsiadów Marii

                                  i Józefa Zalińskich )

17.00

+ Anny i Michała Zając

Piątek        19 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Małgorzaty i Józefa

                                                       Zalińskich )

17.00

 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą

 o dalsze błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

 dla Heleny i Marcelinki

Sobota       20 X

16.25

+ Józefa Zalińskiego ( od Jana i Heleny

                                          Dziedziców )

17.00

+ Wiktorii Kułach ( w 17 r. śmierci )

Niedziela   21 X

8.00

 W 40 r. ślubu Janiny i Stanisława Rusnaków:

 o błogosł. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

10.30

+ Stanisława Czernika ( w 16 r. śmierci )

16.00

+ Józefa Zalińskiego ( od Marii i Marcina

                                   Trebunia z rodziną )

 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: