Sakramenty święte

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski,ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

Bierzmowanie

Jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni

Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament

Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

Namaszczenie chorych

Specjalna łaska dla doświadczonego ciężką chorobą lub starością.

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza

Ogłoszenia Parafialne

1/  W piątek przeżywamy święto Nawrócenia św. Pawła.

 

2/   Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską „kolędę”.

      Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie, dobre słowo i złożone ofiary.

      Ok. ¼  z nich jak co roku będzie przeznaczona na potrzeby diecezji.

 

3/  Wczoraj zostało przywiezione 1.820 l oleju opałowego na kwotę

     5.700 zł.  Bóg zapłać 150 rodzinom za złożone ofiary na ogrzewanie

     kościoła.

    

4/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Janowi Jarząbkowi,  

     Janinie Rusnak,   Annie Piczóra.  Bóg zapłać.       

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła: 

     Władysława Rusnaka -41,  Zofię Staszel -36,  Annę Stołowską -49.

Intencje mszalne: 21  -27 styczeń:

 

Poniedz.     21 I

7.00

+ Stanisława Sikonia ( od brata Tadeusza

                                       Czernika z żoną )

Wtorek       22 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od wnuczki

                    Bogusławy z rodziną )

17.00

+ Marii Pawlikowskiej ( od Marii i Tomasza

                                                            Antoł )

Środa          23 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od syna Józefa

                                            z rodziną )

17.00

+ Andrzeja Stramy ( w 3 r. śmierci )

Czwartek    24 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od bratanka Wojciecha

                                         Czernika z rodziną )

17.00

+ ks. prał. Władysława Sieczki

Piątek         25 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od wujka Jaśka

                                Sikonia z rodziną )

17.00

W 18 ur. Patrycji: o błogosław. Boże,

                      opiekę Maryi i zdrowie 

Sobota        26 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od Zofii z rodziną )

17.00

+ Jana Ligasa ( w 24 r. śmierci )

Niedziela    27 I

8.00

+ Władysława i Anny Szczechowicz

10.30

 Z Róży Janiny Czernik: dziękczynna za 2018

 rok z prośbą o dalsze błogosł. Boże, opiekę

 Maryi i zdrowie

16.00

+ Stanisława Sikonia ( od sąsiada Andrzeja

                                                 Zalińskiego )

 

1/  Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny obchód świat Bożego

     Narodzenia.

     W polskiej tradycji kolędy, szopka, choinki pozostają do 2 lutego.

 

     W piątek –jako 3 miesiąca po Mszy św. o godz. 17.00

      nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

2/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:  Stanisławowi Gandera, 

     Danucie Wyrostek,  Celinie Borzęckiej.  Bóg zapłać.       

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła: 

     Jana Jarząbka -31,   Janinę Rusnak -39,  Annę Piczóra -34.

 

Intencje mszalne: 14  -20 styczeń:

 

Poniedz.     14 I

7.00

+ Heleny Sikoń ( od syna Mariana z żoną )

Wtorek       15 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od Zofii z rodziną )

17.00

+ ks. Mirosława Drozdka,  ks. Bolesława

   Przybyszewskiego,  s. Marii Zarych

Środa          16 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od syna Józefa

                                            z rodziną )

17.00

 W 2 r. ślubu Haliny i Marcina:

 o błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Czwartek    17 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od syna Tadeusza

                                                 z rodziną )

17.00

 W 3 r. ślubu Renaty i Jana Bylina:

 o błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Piątek         18 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od córki Anny

                                           z rodziną )

17.00

+ Franciszka Karpiela, Marii żony

Sobota        19 I

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od Janusza i Haliny

                                                        Nędza )

17.00

+ Ludwika Rusnaka ( w r. śmierci )

Niedziela    20 I

8.00

+ Wojciecha Karpiela ( w 33 r. śmierci )

10.30

 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą

 o dalsze błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

 dla Janiny i Bogdana Madziar i dzieci

16.00

+ Stanisława Sikonia ( od córki Józefy

                                             z rodziną )

 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: