Sakramenty święte

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski,ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

Bierzmowanie

Jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni

Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament

Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

Namaszczenie chorych

Specjalna łaska dla doświadczonego ciężką chorobą lub starością.

Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza

Ogłoszenia Parafialne

1/  Jutro obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  Msze św.

     o 8.00 i 18.00.  Dzień ten jest też przeżywany jako Dzień Świętości

     Życia.  Można wtedy podjąć duchowa adopcję.  Deklaracje tej adopcji

     można pobrać ze stolika w tyle kościoła i wypełnione przynieść

     jutro na Mszę św.

 

2/  W zakrystii można nabywać „baranki wielkanocne”.  Ofiara –min. 7 zł

     będzie przeznaczona przez Caritas na pomoc biednym.

     

3/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:   Piotrowi Żukowskiemu, 

     Krystynie Zalińskiej,   Janinie Zalińskiej.    Bóg zapłać.

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła: 

     Marię Bodek -62,  Irenę Molek -66,  Joannę Strzęp -68.

 

4/  Zespół Regionalny watra z Bańskiej Wyżnej zaprasza wszystkich na

     krótkie przedstawienie ( ok. 15 min. ) pt. „Śmierztecka” w następną

     niedziele po Mszy św. o godz. 10.30.  Dzieci i młodzież z zespołu

     pragną przypomnieć zwyczaj chodzenia ze Śmierzteckom.

     W 4 niedzielę Wielkiego Postu dziewczynki przygotowywały kukłę

     wyobrażająca śmierć i chodziły z nią od domu do domu zbierając jajka,

     pieniądze, masło, moskole.  Następnie topiły kukłę w rzece.

     W ludowej tradycji odradzająca się wiosną przyroda harmonizowała

     z przeżywaniem Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

     Dzieci z zespołu Watra proszone są o przybycie na próbę generalną

     do kościoła w sobotę na godz. 18.00.

 

5/  W niedzielę 07 kwietnia po Mszach św. o 8.00 i 10.30 dzieci z zespołu

     Watra będą sprzedawać przed kościołem palmy wielkanocne.  Dochód

     ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup nagłośnienia do Szkoły

     w Bańskiej Wyżnej.

 

6/  Wójt Gminy informuje, że planuje się nieodpłatnie przekazać mieszkań- 

     com sadzonki klonu oraz jabłoni antonówki.  Zainteresowani proszeni

     są o zgłoszenie w urzędzie gminy do najbliższego piątku ilości

     sadzonek jaką chcieliby otrzymać.

Intencje mszalne: 25  -31 marzec:

 

Poniedz.   25 III

Zwiastowanie

8.00

+ Andrzeja Gubały ( od Marii Topór )

18.00

+ Bronisławy Zapotocznej ( w 23 r.śmierci )

Wtorek     26 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od żony z dziećmi )

17.00

+ Antoniny Jarząbek ( w 26 r. śmierci ), 

   Marii Graca ( w 1 r. śmierci )

Środa       27 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od siostry Anny

                            z mężem i dziećmi )

17.00

+ Andrzeja Marusarza

Czwartek  28 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od brata Mariusza

                                                   z żoną )

17.00

 W 3 urodziny Wiktorii: o błogosł. Boże,

  opiekę Maryi i zdrowie.

Piątek       29 III

16.15

 W 1 urodziny Milenki: o błogosł. Boże,

  opiekę Maryi i zdrowie.

17.00

+ Andrzeja Gubały ( od Anieli i Franciszka

                                         Bobaków z USA )

Sobota      30 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od brata Stanisława

                                      z żoną i dziećmi )

17.00

+ Jana Jarząbka ( w 4 r. śmierci )

Niedziela  31 III

8.00

 W 98 urodziny Marii: o błogosł. Boże,

  opiekę Maryi i zdrowie.

10.30

+ Andrzeja Gubały ( od kolegów i koleżanek

           z klasy ze szkoły w Bańskiej Wyżnej )

16.00

+ Władysława Sikonia ( w 2 r. śmierci )

 

1/  We wtorek Uroczystość św. Józefa.  Msze św. będą o 8.00 i 18.00. 

     Zapraszam na nie szczególnie Solenizantów jak i tych, którzy chcą

     prosić o wsparcie św. Józefa: patrona Ojców i dobrej śmierci.

     

2/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:   Annie Bednarz,  

     Janinie Strama,   Dorocie Żukowskiej.    Bóg zapłać.

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła: 

     Piotra Żukowskiego -54,   Krystynę Zalińską -60,   Janinę Zalińską -62.

 

3/  W tym tygodniu zostało zakupione 1.110 litrów oleju opałowego za

     3.700 zł.  Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ogrzewanie

     kościoła.

Intencje mszalne: 18  -24 marzec:

 

Poniedz.   18 III

7.00

+ Jana Bobaka ( w 10 r. śmierci )

Wtorek     19 III

św. Józefa

8.00

+ Andrzeja Gubały ( od żony z dziećmi )

18.00

+ Józefa Stołowskiego

Środa       20 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od siostry Anny

                            z mężem i dziećmi )

17.00

+ Józefa Dziedzica, Marii Sieczka,

   Bogumiły Dziedzic

Czwartek  21 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od brata Mariusza

                                                   z żoną )

17.00

 W 3 urodziny Jakuba: o błogosł. Boże,

  opiekę Maryi i zdrowie.

Piątek       22 III

16.15

 O zdrowie dla Władysławy

17.00

+ Andrzeja Gubały ( od mamy

Sobota      23 III

16.30

+ Andrzeja Gubały ( od brata Stanisława

                                      z żoną i dziećmi )

17.00

+ Andrzeja Trzebuni i rodziców:

   Bronisławy i Franciszka

Niedziela  24 III

8.00

+ Ludwiny Karpiel ( w 30 r. śmierci ),

   Wojciecha męża

10.30

+ Andrzeja Gubały ( od teściów: Marii

   i Bronisława Pawlikowskich z synami )

16.00

 W 55 urodziny Anny: dziękczynna za

  otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże,

  opiekę Maryi i zdrowie.

 

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej: