Zadanie z religii będzie tylko jedno w tygodniu.

 

Klasy 0 – 2

 

Opowiedzieć dzieciom o Jezusowym wjeździe do Jerozolimy, podczas którego witano Pana Jezusa gałązkami palmowymi. Niech dzieci narysują sobie taką palmę świąteczną. Gdy jest w domu tradycja robienia palm można ją w tym tygodniu wykonać.

 

 

Klasa 5

 

Temat: Jezus Nową Paschą.

Pascha tłumaczy się na nasz język, z języka hebrajskiego, jako przejście, ocalenie. Jest nazwą najważniejszego święta w Izraelu obchodzonego na pamiątkę wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej.

My przeżywamy Nową Paschę – Wielkanoc, czyli Jezusową ofiarę jako nasze wyjście z niewoli grzechu. Przeżywając Nową Paschę możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i szatanem. Z Chrystusem przechodzimy z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Wielkanoc jest naszym świętem wyzwolenia. Jednym ze znaków tego Święta jest Paschał. Jest to świeca symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa. Ozdobiona jest 5-cioma gronami czerwonymi symbolizującymi rany Jezusa, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego A i Ω oraz cyfrą bieżącego roku. Narysujcie w zeszytach Paschał.

 

 

Klasa 6

 

Temat: Zjednoczeni w sakramencie małżeństwa;

Kolejnym sakramentem jest małżeństwo. Znakiem widzialnym są narzeczeni i słowa przysięgi małżeńskiej.

Małżeństwo to sakrament, w którym dwoje ludzi zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje od Jezusa łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków. Małżeństwo jest odbiciem miłości, jaka łączy Chrystusa i Kościół.

Małżeństwo katolickie ma 2 cechy charakterystyczne: jest „jedno” czyli jeden mężczyzna i jedna kobieta, oraz jest nierozerwalne, czyli aż do śmierci.

Małżeństwo będzie ważne jeśli narzeczeni wolni są od przeszkód oraz spełniają 3 warunki: oboje zgadzają się na zawarcie małżeństwa, chcą być ze sobą do końca życia i chcą posiadać dzieci.

Powołaniem chrześcijańskich małżonków jest wzajemna miłość i szacunek, przekazywanie życia, odpowiedzialność za siebie i rodzinę oraz dążenie do świętości.

Można narysować sobie ślub np. rodziców.

 

 

Klasa 7

Temat: Lekarstwo na smutek.

Kolejnym błogosławieństwem, to ci którzy się smucą. Potocznie smutek rodzi się wówczas, gdy doświadczamy straty czegoś, bólu, cierpienia. W błogosławieństwie chodzi o ból dyszy. Cierpi ona tylko poprzez grzech. To on jest, ma być, prawdziwą przyczyną smutku. Przypomnijcie sobie stacje drogi krzyżowej o spotkaniu Jezusa z płaczącymi kobietami. Dlatego w praktykach religijnych często przypominamy sobie o swojej grzeszności i swoich grzechach. Dlaczego? Bo wówczas możemy dokonać naszego nawrócenia. I to właśnie ono, pokuta, jest otwarciem się na Jezusowe pocieszenie. Pokuta jest zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła. Zawiera pragnienie i postanowienie zmiany życia, oraz daje nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski.

Zbliża się Niedziela Palmowa – przeczytajcie sobie fragment Ewangeliczny opisujący mękę Jezusową.

1/ Za tydzień Niedziela Palmowa.

2/ Epidemia jest trudnym okresem, również i dla naszej wiary. Postarajmy się by w naszych domach nie brakło modlitwy. Uczestniczmy we Mszy transmitowanej przez media. Odprawiajmy w rodzinach Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową. Można wysłuchać rekolekcji w internecie, np. kazań zmarłego niedawno Ks. Pawlukiewicza.

Niestety w kościele może być tylko 5 osób. Dajmy szansę ofiarodawcom intencji.

3/ Będę spowiadał w poniedziałek od 9.00 do 10.30 oraz od 14.30 do 18.00. Nie będzie innych księży do pomocy. Niech przyjdą te osoby, które naprawdę tej spowiedzi potrzebują. Przypominam o zachowaniu dopuszczalnej liczby osób w kościele. Bardzo o to proszę. Zróbmy zatem rachunek sumienia w domu, aby nie przebywać długo w kościele i dać szansę tym, którzy będą czekali na zewnątrz. Zachowajmy środki bezpieczeństwa i higieny osobistej. Osoby z ryzyka niechaj się wstrzymają i pozostaną w domu.

W tygodniu spowiedź „Na Dzwonek”. Przyjść i dzwonić do mnie na plebanię. Kościół pozostanie otwarty.

4/ W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu. Koordynuje ją p. Barbara Sikoń.

5/ W sobotę po Mszy Nabożeństwo Wynagradzające NMP. Będą jedynie przedstawiciele, ale duchowo łączmy się wszyscy.

6/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Zofii Wyroba, Patrycji Zalińskiej, Annie Jarząbek.

Do sprzątania kościoła prosimy: Anna Rypel 102, Danuta Piszczur 106, Krystyna Jarosz 203.

7/ Na ten trudny i smutny czas wszystkim wam błogosławię. Niech umocni się w nas nadzieja chrześcijańska pokładana w Bogu.

 

Intencje mszalne: 30.03 – 5.04

 

Poniedz. 30 III

7.00

+ Jan Jarząbek w r.śm.

Wtorek 31 III

17.00

+Helena Zarycka

Środa 1 IV

17.00

+Andrzej i Katarzyna Urbaś

Czwartek 2 IV

17.00

+Jan Sikoń

Piątek 3 IV

17.00

+ Helena Urbaś

Sobota 4 IV

17.00

+ Bogusław Magdziak

Niedziela 5 IV

8.00

+Maria Jarosz 1 r.śm.

10.30

+Danuta Józef Skupień

16.00

Za Parafian

 

Rząd wprowadził nowe rozporządzenie, które dotyczy również ilości wiernych uczestniczących we Mszy Świętej.

We Mszy może brać udział tylko 5 osób.

Bardzo proszę, aby dać możliwość uczestniczenia we Mszy ofiarodowcom intencji, czy najbliższej rodzinie.

 

1/ Bardzo proszę o dostosowanie się do dekretu abp Marka Jędraszewskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym, skorzystania z dyspensy i pozostanie w domach.

2/ Msze święte w środkach masowego przekazu np.: TVP 1 o godz. 7.00 i 11.00, Polonia o godz. 13.00. W Radiu 1 o godz. 9.00 i 19.00.

3/ Bardzo proszę osoby przyjeżdżające z zagranicy o zachowanie kwarantanny.

3/ w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Deklaracje Duchowej Adopcji na stoliczku.

4/ W piątek kościół będzie otwarty przez cały dzień. Można osobiście w ciągu dnia odprawić sobie Drogę Krzyżową w kościele.

5/ Odwołuję rekolekcje wielkopostne. Spowiedź będzie 30.03.w poniedziałek  – od 9.00 dla osób starszych (bardzo proszę by nie przychodziły wówczas dzieci, młodzież i osoby z ryzyka zakażeniem), a następnie od 14.30 do 18.00 (przerwa 15.30 – 16.00).

5/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Lucynie Stoch, Annie Zalińskiej.

Do sprzątania kościoła prosimy: Zofia Wyroba 102, Patrycja Zalińska 185, Anna Jarząbek 193.

6/ Na Msze w tygodniu zapraszam jedynie ofiarodawców intencji i najbliższą rodzinę.

 

Intencje mszalne: 23.03 – 29.03

 

Poniedz. 23 III

7.00

+ Helena Zarycka

Wtorek 24 III

17.00

+Maria i Franciszek Dziedzic

Środa 25 III

17.00

W 99 r. urodzin Marianny

Czwartek 26 III

7.00

+Jan Sikoń

Piątek 27 III

17.00

+ Władysław Sikoń 3 r.śm.

Sobota 28 II

7.00

+ Helena Urbaś

Niedziela 29 III

8.00

+Władysław i Aniela Babiarz w 25 r.śm.

10.30

+Władysław Jarząbek 13 r.śm.

16.00

+ Stanisław Dorula

 

1/ Bardzo proszę o dostosowanie się do dekretu abp Marka Jędraszewskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym. Zachęcam wszystkich do skorzystania z dyspensy.

2/ Msze święte w środkach masowego przekazu np.: TVP 1 o godz. 7.00 i 11.00, Polonia o godz. 13.00. W Radiu 1 o godz. 9.00 i 19.00.

3/ w środę Święto św. Józefa Oblubieńca NMP

4/ Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (na razie) będą odprawiane, ale zachęcam do odprawiania je w domu w rodzinie. W piątek kościół będzie otwarty przez cały dzień. Można osobiście w ciągu dnia odprawić sobie Drogę Krzyżową w kościele.

5/ Odwołuję rekolekcje wielkopostne. Spowiedź będzie 30.03.w poniedziałek  – od 9.00 dla osób starszych (bardzo proszę by nie przychodziły wówczas dzieci, młodzież i osoby z ryzyka zakażeniem), a następnie od 14.30 do 18.00 (przerwa 15.30 – 16.00).

5/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Urszuli Topór, Annie Zapotocznej, Helenie Zwijacz.

Do sprzątania kościoła prosimy: Lucyna Stoch 100, Anna Zalińska 185, Jadwiga Bubla 195.

6/ Na Msze w tygodniu zapraszam jedynie ofiarodawców intencji i najbliższą rodzinę.

 

Intencje mszalne: 16.03 – 22.03

 

Poniedz. 9 III

7.00

+ Jan Urbaś 22 r.śm.

Wtorek 10 III

17.00

W 2 r.urodzin Szymona

Środa 11 III

17.00

+Władysław Szetyński

Czwartek 12 III

7.00

+ +Józef Dziedzic, Maria Sieczka, Bogusia Dziedzic

17.00

Za parafian

Piątek 13 III

17.00

+ Jan Bobak 1 r.śm. (od brata Józefa z rodz.)

Sobota 14 II

17.00

+ Helena Urbaś

Niedziela 15 III

8.00

+Ludwina Karpiel 31 r.śm.

10.30

+Józef Dorula brat Jan

16.00

+ Józef Stołowski

 

1/ W środę święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej

2/ w I Piątek spowiedź od 16.00

3/ w sobotę odwiedziny chorych

4/ w I Sobotę Nabożeństwo Wynagradzające Matce Bożej o godz. 18.00

5/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie jednego procentu z podatku na swoją działalność charytatywną. Numer KRS na plakacie i ulotkach na stoliczku.

6/ Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej informuje, że w terminie od 2 do 13 marca 2020r. do godz.15.00 trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy na rok 2020/2021. Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w środę 4 marca w godz. od 12.00 do 14.00.

Wniosek oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły. Prosimy zabrać ze sobą numer PESEL dziecka oraz akt urodzenia do wglądu.

7/ W Nowym Targu zostało otwarte Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Osoby w jakimkolwiek kryzysie psychicznym mogą otrzymać tam pomoc. Centrum działa bez opłat i skierowania. Adres i numer kontaktowy na plakacie.

8/ Droga Krzyżowa w piątki o 17.00  i w niedziele po Mszy o 10.30. Gorzkie Żale w niedziele o 15.15. Serdecznie zapraszam.

9/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Katarzynie Rzepka, Annie Dziedzic, Helenie Antoł. Bóg zapłać.

Do sprzątania kościoła prosimy: Maria Topór 179, Zofia Sopiarz 175, Katarzyna Zapotoczna 185.

 

Intencje mszalne: 2.03 – 8.03

 

Poniedz. 2 III

7.00

+ Maria Jarosz – greg.22

Wtorek 3 III

16.30

+ Maria Jarosz – greg.23

17.00

+ Stefania Święs (od Heleny Trzebumi)

Środa 4 III

7.00

+ Maria Jarosz – greg.24

18.00

+Katarzyna i Franciszek Rusnak

Czwartek 5 III

7.00

+ Maria Jarosz – greg.25

Piątek 6 III

17.00

+ Maria Jarosz – greg.26

Sobota 7 II

17.00

+ Maria Jarosz – greg.27

18.00

Nabożeństwo Wynagradzające NMP

Za parafian

Niedziela 8 III

8.00

+Maria i Andrzej Fatla

10.30

+Józef Zaliński 11 r.śm.

15.15

Gorzkie Żale

16.00

+ Maria Jarosz – greg.28

 

1/ Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

2/ Dzisiaj adorujemy Eucharystycznego Chrystusa w „40 godzinnym nabożeństwie”.

Zapraszam wszystkich do tej modlitwy, a o jej prowadzenie proszę Róże Różańcowe:

 

Róża Różańcowa

Godzina

Józefa Bobaka,  Władysława Rusnaka

8.45 – 9.30

Zofii Dorula,  Marii Zalińskiej

9.30 – 10.15

Janiny Czernik,  Zofii Zalińskiej

11.30 – 12.15

Adoracje prywatne w ciszy

12.15 – 15.15

Ewy Hajnos,  Patrycji Zalińskiej

15.15 – 16.00

 

 

3/ W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00 i 18.00.  Obowiązuje w tym dniu post ścisły.

4/  W Wielkim Poście  Droga Krzyżowa w piątki o 17.00  i w niedziele po Mszy o 10.30.    Gorzkie Żale w niedziele o 15.15.

5/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Zofii Dziedzic, Halinie Bugara-Dziedzic, Renacie Bylina. Bóg zapłać.

Do sprzątania kościoła prosimy: Katarzyna Rzepka 92, Anna Dziedzic 167, Helena Antoł 173.

 

Intencje mszalne: 24.02 – 1.03

 

Poniedz. 24 II

7.00

+ Maria Jarosz – greg.15

Wtorek 25 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.16

17.00

+Witold Gołębiewski

Środa 26 II

7.00

+ Maria Jarosz – greg.17

18.00

+Stefania Święs (od Marii i Jana Trzebuni)

Czwartek 27 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.18

17.00

O bł. Boże dla Tadeusza w 66 r. urodzin i w 8 r. ur. wnuka Tadeusza

Piątek 28 II

17.00

+ Maria Jarosz – greg.19

Sobota 29 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.20

17.00

+Władysława i Józef Karpiel

Niedziela 1 III

8.00

+Andrzej Sikoń 75 r.śm. ż. Antonina 35 r.śm. i zmarli z rodziny

10.30

+Helena Lassak 3 r.śm. m. Stanisław

15.15

Gorzkie Żale

16.00

+ Maria Jarosz – greg.21

 

1/ w poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki

    w piątek święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy

2/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Marii Nędza, Annie Sądelska, Barbarze Sikoń.

 Bóg zapłać.

Do sprzątania kościoła prosimy: Maria Dziedzic 159, Aniela Dziedzic 161, Maria Zwijacz 88.

3/ Dziękujemy Panom Piotrowi Chyc i Franciszkowi Bubla za odśnieżanie w tym tygodniu parkingu kościelnego.  

4/ Do czasu zgłoszenia się kogoś do funkcji kościelnego swoją pomoc w tym zakresie ofiarował p. Jacek Sołtys.

 

 

Intencje mszalne: 10.02 – 16.02

 

Poniedz. 10 II

7.00

+ Maria Jarosz – greg.1

Wtorek 11 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.2

17.00

+Maria i Jan Zwijacz

Środa 12 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.3

17.00

+Marianna Zalińska

Czwartek 13 II

7.00

+ Maria Jarosz – greg.4

Piątek 14 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.5

17.00

W 13 r. urodzin Kamila

Sobota 15 II

16.30

+ Maria Jarosz – greg.6

17.00

O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny

Niedziela 16 II

8.00

W 54 r. ślubu Wojciecha i Anieli Zalińskich

10.30

+Józef Strzęp ż.Aniela c.Anna

16.00

+ Maria Jarosz – greg.7

 

1/  W tym tygodniu przypada:

     – we wtorek: wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego

     – w niedzielę przypada święto Narodzenia NMP

2/ Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek o godz. 9.00 .

3/ W pierwszy piątek spowiedź od godz. 17.00

4/ W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych od godz. 9.00. Wieczorem zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00.

5/ Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem Oblubieniec jest z wami odbędzie się w przyszłą niedzielę 8 września. Informacje na plakacie.

6/ Zbliża się sezon grzewczy. Zbieramy na olej opałowy do ogrzewania kościoła, tak jak rok temu, składamy się po 100 zł u pana kościelnego w zakrystii.

7/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy Paniom: Annie Jaśkiewicz, Beacie Barnaś, Beacie Guroś. Bóg zapłać.

W najbliższą sobotę na godz. 9.00 prosimy Panie: Władysława Prokop – 182, Angela Zalińska – 188, Krzysztof Stopka – 190.

 

Intencje mszalne: 2.09 – 8.09:

 

Poniedz. 2 IX

7.00

+Bronisława Nędza (greg.1)

Wtorek 3 IX

17.30

+ Bronisława Nędza (greg.2)

18.00

+Bogusława Magdziaka 3 r.śm.

Środa 4 IX

17.30

+ Bronisława Nędza (greg.3)

18.00

O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Zofii z okazji urodzin

Czwartek 5 IX

17.30

+ Bronisława Nędza (greg.4)

18.00

W 6 r. ślubu Marii i Wojciecha Rusnak

Piątek 6 IX

17.00

Spowiedź

18.00

+ Bronisława Nędza (greg.5)

Sobota 7 IX

18.00

+ Bronisława Nędza (greg.6)

19.00

+za Parafian

Niedziela 8 IX

8.00

W 5 r. urodzin Leny i za rodziców

10.30

+Józef Dziedzic, synowie Jan i Tadeusz

16.00

+ Bronisława Nędza (greg.7)

 

1/  W tym tygodniu przypada:

     – we wtorek: święto Przemienienia Pańskiego

     – w czwartek: wspomnienie św. Dominika

     – w piątek: święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

     – w sobotę: święto św. Wawrzyńca

2/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy Paniom: Beacie Faron, Zofii Zaryckiej, Lucynie Strzęp. Bóg zapłać.

W najbliższą sobotę na godz. 9.00 prosimy Panie: Barbara Zarycka – Gromala – 154A, Joanna Plata Skrzypne 174, Danuta Stopka Gielatówka 3.

Intencje mszalne: 5.08 – 11.08:

 

Poniedz. 5 VIII

7.00

 O szczęśliwy przyjazd wnuczki z rodz. (od Marii Gąsienica)

Wtorek 6 VIII

17.30

 Podziękowanie za szczęśliwą operację

18.00

O bł. Boże i zdrowie dla Stanisława Gąsienicy i rodziny

Środa 7 VIII

17.30

 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla rodziny Barnasiów

18.00

O zdrowie dla Zofii

Czwartek 8 VIII

17.30

O zdrowie dla Józefa i Marii Staszel

18.00

+Bronisława i Władysław Jarząbek i ich dzieci

Piątek 9 VIII

17.30

+Maria Stopka (od chrześniaka Stanisława Marusarza z rodz.)

18.00

+Zofia Kamińska (od Szczechowiczów)

Sobota 10 VIII

17.30

+Andrzej Gubała (od Bronisławy Karpiel)

18.00

+Maria i Jan Durleta

Niedziela 11VIII

8.00

+Maria Pawlikowska (od córki Janiny)

10.30

Za Parafian

16.00

+Katarzyna i Andrzej Urbaś