1/  Za sprzątanie kościoła dziękujemy:   Monice Sikoń,   Małgorzacie 

     Zalińskiej,   Małgorzacie Waligóra.    Bóg zapłać.

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła:  Marię Zalińską -99, 

     Zofię Zalińską -109,   Elżbietę Rusnak -107.

 

2/  Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

     Marietta Pietraszek,  c. Zofii i Aleksandra,  zam. Bańska Wyżna

     i  Robert Dziadkowiec,  s. Janiny i Jana,  zam. Szaflary;

 

3/  Wójt Gminy, Gminne Centrum Kultury i Związek Podhalan zapraszają

      na Paradę Gazdowską, która odbędzie się w przyszłą niedzielę

      o godz. 12.30 na Błoniach Szaflarzańskich.

Poniedz.    18 II

7.00

+ Marii Stopka ( od Józefa i Heleny Urbaś )

Wtorek      19 II

16.30

+ Marii Stopka ( od córki Marii z mężem

                                                   i synem )

17.00

 W 80 ur. Józefa: o błogosł. Boże,

 opiekę Maryi i zdrowie

Środa         20 II

16.30

+ Marii Stopka ( od córki Anny z mężem

                                                 i dziećmi )

17.00

 O błogosł. Boże i zdrowie dla dzieci:

 Anny,  Marcina,  Karoliny.

Czwartek   21 II

16.30

+ Marii Stopka ( od Zofii i Stanisława Staszel )

17.00

+ Władysława Kamińskiego ( w 10 r. śmierci )

Piątek        22 II

16.30

+ Marii Stopka ( od Bronisławy Antoł )

17.00

+ Marii i Franciszka Dziedziców

Sobota       23 II

16.30

+ Marii Stopka ( od sąsiadów:

               Tokarzów i Rzepka )

17.00

+ Józefa Zadory ( w 1 r. śmierci )

Niedziela   24 II

8.00

+ Marii Stopka ( od Róży Janiny Czernik )

10.30

+ Jana Buńdy z rodzicami i bratem

16.00

+ Władysława Stramy i rodziców:

    Anieli i Stanisława

1/  W czwartek czcimy św. Cyryla i Metodego – patronów Europy.

      W piątek – jako trzeci miesiąca – po Mszy św. Nabożeństwo do

      Miłosierdzia Bożego.

 

2/  Za sprzątanie kościoła oraz rozbieranie szopki i choinek dziękujemy:

     Zofii Polak,  Marii Zalińskiej,  Annie Kułach,  Janinie Kułach, 

     Janowi Buńda,  Wacławowi Polakowi,  Przemysławowi Sieńko, 

     Januszowi Nędzy,  Janinie i Tadeuszowi Czernikom.    Bóg zapłać.

     W sobotę na 9.00 prosimy do sprzątania kościoła:   Monikę Sikoń -50,

      Małgorzatę Zalińską -58,  Małgorzatę Waligórę -79.

 

3/  Wójt Gminy informuje, że w dniu 15 lutego ( piątek ) o godz. 17.00

      w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary odbędzie się spotkanie dotyczące

      projektu pod nazwą: „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych

      w Gminie Szaflary”. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym

      demontażem lub odbiorem wyrobów azbestowych serdecznie

      zapraszamy.

Intencje mszalne: 11  -17 luty:

 

Poniedz.    11 II

7.00

+ Stanisława Sikonia ( od Władka z Poronina

                                                        z rodziną )

Wtorek      12 II

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od syna Józefa

                                            z rodziną )

17.00

 W 25 r. ślubu Haliny i Franciszka:

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

 o dalsze błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Środa         13 II

16.30

+ Stanisława Sikonia ( od Zofii z rodziną )

17.00

 W 81 ur. Heleny i 83 ur. Józefa:

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

 o dalsze błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie

Czwartek   14 II

16.30

+ Heleny Barnaś ( od córki Zofii z mężem

                                                    i rodziną )

17.00

 O zdrowie i błogosł. Boże dla Jana

Piątek        15 II

16.30

 O zdrowie dla Marii Gąsienica

17.00

+ Marii i Jana Strzępów

Sobota       16 II

16.30

+ Marii Stopka ( od syna Stanisława

                                         z rodziną )

17.00

+ Władysława Hajnosa ( w 15 r. śmierci )

Niedziela   17 II

8.00

+ Marianny Zalińskiej

10.30

+ Anny Sieczka

16.00

+ Marii Stopka ( od Marka i Małgorzaty

                                                     Urbaś )