Zajęcia z religii 1.04.

Zadanie z religii będzie tylko jedno w tygodniu.

 

Klasy 0 – 2

 

Opowiedzieć dzieciom o Jezusowym wjeździe do Jerozolimy, podczas którego witano Pana Jezusa gałązkami palmowymi. Niech dzieci narysują sobie taką palmę świąteczną. Gdy jest w domu tradycja robienia palm można ją w tym tygodniu wykonać.

 

 

Klasa 5

 

Temat: Jezus Nową Paschą.

Pascha tłumaczy się na nasz język, z języka hebrajskiego, jako przejście, ocalenie. Jest nazwą najważniejszego święta w Izraelu obchodzonego na pamiątkę wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej.

My przeżywamy Nową Paschę – Wielkanoc, czyli Jezusową ofiarę jako nasze wyjście z niewoli grzechu. Przeżywając Nową Paschę możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i szatanem. Z Chrystusem przechodzimy z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Wielkanoc jest naszym świętem wyzwolenia. Jednym ze znaków tego Święta jest Paschał. Jest to świeca symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa. Ozdobiona jest 5-cioma gronami czerwonymi symbolizującymi rany Jezusa, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego A i Ω oraz cyfrą bieżącego roku. Narysujcie w zeszytach Paschał.

 

 

Klasa 6

 

Temat: Zjednoczeni w sakramencie małżeństwa;

Kolejnym sakramentem jest małżeństwo. Znakiem widzialnym są narzeczeni i słowa przysięgi małżeńskiej.

Małżeństwo to sakrament, w którym dwoje ludzi zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje od Jezusa łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków. Małżeństwo jest odbiciem miłości, jaka łączy Chrystusa i Kościół.

Małżeństwo katolickie ma 2 cechy charakterystyczne: jest „jedno” czyli jeden mężczyzna i jedna kobieta, oraz jest nierozerwalne, czyli aż do śmierci.

Małżeństwo będzie ważne jeśli narzeczeni wolni są od przeszkód oraz spełniają 3 warunki: oboje zgadzają się na zawarcie małżeństwa, chcą być ze sobą do końca życia i chcą posiadać dzieci.

Powołaniem chrześcijańskich małżonków jest wzajemna miłość i szacunek, przekazywanie życia, odpowiedzialność za siebie i rodzinę oraz dążenie do świętości.

Można narysować sobie ślub np. rodziców.

 

 

Klasa 7

Temat: Lekarstwo na smutek.

Kolejnym błogosławieństwem, to ci którzy się smucą. Potocznie smutek rodzi się wówczas, gdy doświadczamy straty czegoś, bólu, cierpienia. W błogosławieństwie chodzi o ból dyszy. Cierpi ona tylko poprzez grzech. To on jest, ma być, prawdziwą przyczyną smutku. Przypomnijcie sobie stacje drogi krzyżowej o spotkaniu Jezusa z płaczącymi kobietami. Dlatego w praktykach religijnych często przypominamy sobie o swojej grzeszności i swoich grzechach. Dlaczego? Bo wówczas możemy dokonać naszego nawrócenia. I to właśnie ono, pokuta, jest otwarciem się na Jezusowe pocieszenie. Pokuta jest zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła. Zawiera pragnienie i postanowienie zmiany życia, oraz daje nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski.

Zbliża się Niedziela Palmowa – przeczytajcie sobie fragment Ewangeliczny opisujący mękę Jezusową.