Zajęcia z religii

Klasa 3

 

Temat: Akt pokutny.

Poznaliśmy czy jest Eucharystia. Będziemy teraz przypatrywać się liturgii Mszy Świętej. Chcemy poznać z jakich części składa się Msza Święta.

Każdy był i widział jak przebiega przeżywanie Mszy. Rozpoczyna się od przywitania. Tak jak to jest między ludźmi. Spotykamy się z kimś i się witamy. Tak też się dzieje na Mszy. Kapłan wraz z wszystkimi wiernymi czyni znak krzyża. Ważne jest, aby wykonywać go solidnie i z wiarą. Następnie kapłan wita wszystkich słowami: Pan z wami. Odpowiadamy: I z Duchem twoim. Początek Mszy to przeproszenie za nasze grzechy. Nazywa się go „Aktem pokutnym”. W nim przyznajemy się do naszej grzeszności i prosimy o przebaczenie naszych win. Nie wymawiamy naszych grzechów osobistych. To tylko się dzieje w spowiedzi świętej. Ale uznajemy naszą grzeszność. Dobrze jest nauczyć się „spowiedzi powszechnej”.

„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

 

 

Klasa 4

 

Temat: Bóg opiekuje się ludem – dzieje Józefa.

Józef był synem Jakuba. Bracia Józefa bardzo go nie lubili, gdyż myśleli, że ojciec kocha go bardziej nich ich. Dlatego gdy nadarzyła się okazja pozbyli się Józefa sprzedając go jako niewolnika do Egiptu. Tam dzięki opatrzności Bożej Józef został namiestnikiem faraona. Gdy głód dotknął rodzinę Jakuba, bracia Józefa przybyli do Egiptu by zakupić żywność. Józef poznaje swoich braci. Postanowił zaopiekować się swoją rodziną. Cała rodzina sprowadziła się do Egiptu, a Józef dał ich dobrą ziemię, aby się im dobrze powodziło i by nie byli głodni.

Do zeszytu: Józef Egipski uczy nas, że Panu Bogu trzeba zaufać. On chce się nami opiekować gdy czujemy się samotni, opuszczeni i skrzywdzeni. Nawet z krzywdy, cierpienia czy niesprawiedliwości Pan Bóg może wyprowadzić dobro dla nas lub dla innych ludzi.

Można odszukać sobie w PŚ fragment o Józefie Egipskim i przeczytać jego dzieje. Znajduje się w Księdze Rodzaju od 37 rozdziału.