Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa – 5 kwiecień

Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Niestety mamy ograniczony dostęp do Świętej Liturgii, dalej w liczbie 5-ciu osób.

1/ Niedziela Palmowa jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Postawmy w tym dniu uroczyście palmę na stole. Przeczytajcie opis męki Chrystusa, może nawet z podziałem na rolę. Palma jest wyrazem naszej wiary w Chrystusa Króla.

Liturgii w Niedzielę Palmową w katedrze na Wawelu o godz. 10.00 będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Zachęcam do uczestnictwa za pośrednictwem transmisji internetowej na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej.

2/ W tygodniu adoracja wg grafiku.

3/ We wtorek odwiedziny chorych. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności.

4/ Będę spowiadał jeszcze w środę od 9.00 do 10.30 oraz od 11.00 do 12.00. Niech przyjdą te osoby, które naprawdę tej spowiedzi potrzebują. Przypominam o zachowaniu dopuszczalnej liczby osób w kościele. Bardzo o to proszę. Zróbmy zatem rachunek sumienia w domu, aby nie przebywać długo w kościele i dać szansę tym, którzy będą czekali na zewnątrz.

5/ Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia o godz. 18.00; po niej przeniesienie Pana Jezusa do „ciemnicy”. Czuwanie wg grafiku do 23.00. Jest to dzień kapłański, dlatego gorąca proszę w tym dniu o modlitwę za kapłanów również i za mnie. Bóg zapłać.

6/ Wielki Piątek dzień Męki i Śmierci Pańskiej. Kapłani na całym świecie nie odprawiają w tym dniu Mszy Świętej. Jest to dzień Postu Ścisłego. Postawmy na stole Krzyż. Odmówmy Modlitwę Pańską, odczytajcie opis męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Adorujcie Krzyż przez ucałowanie. Można odmówić wezwanie wiernych tego dnia modląc się o ustanie epidemii:

Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym wirusem, * za wszystkich, którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.

Wszechmogący, wieczny Boże, w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

Czuwanie od godz. 6.00 wg grafiku.

Liturgia w kościele rozpocznie się o godz. 18.00, a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.

Następnie adoracja wg grafiku przez całą noc, aż do godz. 16.00 w sobotę.

Droga Krzyżowa o godz. 21.30.

7/ Wielka Sobota Przygotujmy potrawy świąteczne. Wspaniałe pisanki, wypieki itd. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. Najbardziej uroczysta Liturgia Kościoła. Zapalmy w tym dniu świecę. Odmówmy w rodzinach Credo, odnówmy przyrzeczenie chrzcielne. Przeżegnajmy się wodą święconą. Możecie zaśpiewać pieśń o zmartwychwstaniu Chrystusa.

8/ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jeżeli nic się nie zmieni, to w tym dniu będzie mogło uczestniczyć 50 osób w kościele. Nie będzie tradycyjnej Procesji Rezurekcyjnej. W tym dniu zasiądźmy przy wspólnym świątecznym stole. Przeczytajmy fragment o zmartwychwstaniu. Złóżmy sobie życzenia. Odmówmy modlitwą prosząc o błogosławieństwo dla nas i świątecznych potraw. Teks dostępny na stoliczku w kościele. Zamieszczam go również na końcu ogłoszeń. Niech ten dzień będzie dniem pokoju, wzajemnego przebaczenia i życzliwości.

9/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy:. Annie Rypel, Danucie Piszczur, Krystynie Jarosz.

Do sprzątania kościoła prosimy w sobotę na godz. 20.00; po uroczystościach w kościele: Helena Jarosz 201, Krystyna Rzepka 207, Katarzyna Szczechowicz 219, Małgorzata Urbaś 217, Maria Trzebunia 227.

10/ Wieczorne Msze Święte będą o godz. 18.00

11/ Na ten Wielki Tydzień życzę Wam siły ducha, mocnej wiary i niezachwianej nadziei.

 

Intencje mszalne: 6.04 – 12.04

 

Poniedz. 6 IV

7.00

+ Franciszek i Maria Dziedzic

Wtorek 7 VI

18.00

+Andrzej Marusarz

Środa 8 IV

18.00

+Franciszek Marusarz

Wielki Czwartek 9 IV

18.00

Za kapłanów

Wielki Piątek

 10 IV

18.00

Liturgia Wielkopiątkowa

Wigilia Paschalna Sobota 11 IV

18.00

O błogosławieństwo w Rodzinach

Niedziela Zmartwychwstania

Pańskiego

12 IV

Rezurekcja

7.00

Za Parafian

10.30

+Jan Zaliński

16.00

Bogu wiadoma

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.