Religia

Klasy I-II

Można narysować lub pomalować wizerunek Jezusa miłosiernego. Albo Serce z którego wychodzą promienie jak w obrazie.

 

Klasy III-VII

 

Temat: Tydzień Miłosierdzia Bożego.

Trwa Tydzień Miłosierdzia. Pan Jezus objawia nam miłosierdzie jako cechę (przymiot) Bożą. Mówi o tym bezpośrednio jak również w przypowieściach. Przede wszystkim jednak sam jest miłosierny. Jako nasz wzór wzywa nas, abyśmy byli tacy jak On.

Dlatego prosimy Boga o miłosierdzie nad nami. Dzieje się to w sakramentach świętych, a nade wszystko w spowiedzi świętej. Prosimy o nie w naszych modlitwach.

Są to akty strzeliste, będące krótkimi modlitwami wypowiadanymi w ciągu dnia, przy odmawianiu pacierza i nabożeństw. Do nich należą m.in.:

Jezu, ufam Tobie.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu. (Całym sercem skruszonemu)

 

Bardzo ważną modlitwą jest „Koronka do Bożego Miłosierdzia”. Bardzo proszę przypomnieć sobie tę modlitwę. Byłoby dobrze, aby ją sobie odmówić.

 

Miłosierdzie praktykujemy również poprzez czyny i nasze słowa. Każda pomoc innemu człowiekowi jest takim uczynkiem. Obecnie widzimy jak wielu ludzi niesie pomoc innym. Kościół wylicza konkretne takie czyny nazywając je uczynkami miłosierdzia.

 

Uczynki miłosierdzia wzglądem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

 

W zeszycie można również narysować lub wkleić wizerunek Jezusa miłosiernego.