Religia

Klasy 1-2

W trwającym Tygodniu Biblijnym dzieci narysują Pismo Święte. Niechaj w domu wezmą do ręki PŚ i z szacunkiem ucałują Świętą Księgę.

 

Klasa 3

Temat: Pismo Święte w Liturgii Eucharystycznej.

Do zeszytu: Pismo Święte jest czytane podczas Mszy Świętej w części, którą nazywamy Liturgią Słowa.

Pismo Święte jest to Święta Księga napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierająca objawione Słowo Boga.

Czytanie odbywa się z miejsca specjalnie do tego przygotowanego, nazywane amboną. Czytania z Pisma św. czyta lektor. Śpiewany jest psalm. Osoba, która go wykonuje to kantor. Fragment Ewangelii czyta sam kapłan i wówczas na szacunek wszyscy przyjmują postawę stojącą. Księgi z których odczytywane są fragmenty PŚ nazywamy Lekcjonarzem oraz Ewangeliarzem. Proszę narysować ambonę.

 

Klasa 4

Bardzo proszę w trwającym Tygodniu Biblijnym, aby przypomnieć sobie katechezy o Piśmie Świętym z zeszłego półrocza. Powiedzieliśmy sobie co to jest PŚ, jak się dzieli, kto jest autorem PŚ. Przypomnieć sobie imiona 4 ewangelistów.

 

Klasa 5-7

Temat: Poranek zmartwychwstania.

Pismo Święte nie opisuje samego zmartwychwstania ponieważ nikogo przy zmartwychwstaniu nie było. Opisuje fakt pustego grobu i spotkania z objawiającym się Chrystusem zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w historii świata. Żadne inne wydarzenie nie ma dla nas większego znaczenia. Dlatego świętujemy niedzielę, która jest Dniem Świętym.

Trwa Tydzień Biblijny. Bardzo proszę w tym tygodniu przeczytać fragment z Ewangelii św. Mateusza 28,1-8. Z szacunkiem ucałować Świętą Księgę. Można narysować Chrystusa Zmartwychwstałego, albo wkleić taki obrazek. Można również narysować obrazek do przeczytanego tekstu z PŚ.