Religia

Temat: Nabożeństwa majowe do Matki Bożej.

Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie narysowali w zeszytach lub wkleili wizerunek Matki Bożej, a następnie wokół Maryi narysowali kwiaty.

Odmówić proszę Litanię Loretańską. Można odśpiewać przy pomocy n.p. YouTube. Tak samo uczynić z pieśniami Maryjnymi.

Klasy 3-7, w zeszytach napisać tytuły 8 pieśni Maryjnych. Gdyby się komuś udało odśpiewać je w domu, to byłoby wspaniale.

Można wybrać się na majówkę do kościoła, ale proszę pamiętać, że mamy w kościele ograniczoną liczbę mogących uczestniczyć w nabożeństwie. Przypominam, że w przestrzeni publicznej nosimy maseczki.