Religia

W czerwcu modlimy się do Serca Jezusowego. Chcemy mieć serce takie jak Pan Jezus. O tym jakie serce ma Pan Jezus mówią nam błogosławieństwa.

1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani.
8. Błogosławieni, którzy prześladowania cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Przypominamy sobie i uczmy się na pamięć błogosławieństw. W zeszytach można przykleić sobie obrazek Serca Jezusowego, albo takie serce narysować.