Chrzest

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Przy zapisie dziecka należy mieć ze sobą:

  • aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • adres zamieszkania rodziców chrzestnych (jeśli to są osoby spoza parafii potrzebne jest zaświadczenie, że są to osoby wierzące i praktykujące)