Małżeństwo

Jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą,

którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48).
Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

Narzeczeni 3 miesiące przed ślubem winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Dokumenty, które należy przedstawić w kancelarii:

  1. Świadectwo chrztu i bierzmowania, jeśli było się ochrzczonym w innej parafii
  2. Indeks katechizacji lub świadectwo z oceną z religii z ostatniej klasy
  3. Zaświadczenie o Kursie przedmałżeńskim i spotkaniach w poradni życia rodzinnego
  4. Dowody osobiste
  5. Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego

 

Narzeczeni są zobowiązani prawem kościelnym do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.

 

NOWY TARG

Kurs przedmałżeński

każda pierwsza niedziela miesiąca, godz. 14.30

ZAPISY:

W czasie pierwszej nauki.

Kurs trwa 1 miesiąc /cykl 4 niedzieli/ i zawiera cykl wykładów z tematyki:

Msza św., Sakrament Pokuty, Etyka życia małżeńskiego, Naturalne planowanie rodziny.

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Dom Katechetyczny

Narzeczeni zobowiązani są do odbycia trzech rozmów indywidualnych w poradni i jednej rozmowy z duszpasterzem.

DYŻUR PORADNI:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00-18.00

środa, piątek: 18.00-19.00

 

Katechezy w formie rekolekcji

LUDŹMIERZ

Dom Pielgrzyma przy parafii Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Maryjne
34-471 Ludźmierz, ul. Jana Pawła II nr 124

Zapraszamy na katechezy w formie dwudniowych rekolekcji przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.

Rekolekcje rozpoczynają się w sobotę o godz. 8.30, trwają do godz. 17.00 w niedzielę.

Prosimy wcześniej telefonicznie rezerwować miejsca

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 12.00

tel. (018) 26-555-27 wew. 25

Istnieje możliwość noclegu. Więcej informacji: www.mbludzm.pl

MANIOWY

Dom Rekolekcyjne przy parafii św. Mikołaja
34-436 Maniowy, ul. Jana Pawła II nr 1

Zgłoszenia udziału dokonujemy telefonicznie
pod nr. tel.: 18 275 09 13
Jest możliwość noclegu.

Szczegółowy plan rekolekcji:  www.parafia.maniowy

ZAKOPANE

przy parafii p.w. Najświętszej Rodziny
ul. Jana Pawła II 4, 34-500 Zakopane

Zgłoszenia udziału dokonujemy w kancelarii parafialnej: we wtorek, środę, piątek i sobotę od 9.00 do 10.00;
w poniedziałek, środę i czwartek od 17.00 do 18.00
pod numerem telefonu: 18 201 24 41

www.swrodzina.net

Strona Duszpasterstwa Rodzin Archidecezji Krakowskiej

Jeszcze więcej informacji na temat przygotowania do małżeństwa,

życia w małżeństwie i rodzinie znajdziesz na tej stronie:

www.wdr.diecezja.pl