Klasy 1-2

W trwającym Tygodniu Biblijnym dzieci narysują Pismo Święte. Niechaj w domu wezmą do ręki PŚ i z szacunkiem ucałują Świętą Księgę.

 

Klasa 3

Temat: Pismo Święte w Liturgii Eucharystycznej.

Do zeszytu: Pismo Święte jest czytane podczas Mszy Świętej w części, którą nazywamy Liturgią Słowa.

Pismo Święte jest to Święta Księga napisana pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierająca objawione Słowo Boga.

Czytanie odbywa się z miejsca specjalnie do tego przygotowanego, nazywane amboną. Czytania z Pisma św. czyta lektor. Śpiewany jest psalm. Osoba, która go wykonuje to kantor. Fragment Ewangelii czyta sam kapłan i wówczas na szacunek wszyscy przyjmują postawę stojącą. Księgi z których odczytywane są fragmenty PŚ nazywamy Lekcjonarzem oraz Ewangeliarzem. Proszę narysować ambonę.

 

Klasa 4

Bardzo proszę w trwającym Tygodniu Biblijnym, aby przypomnieć sobie katechezy o Piśmie Świętym z zeszłego półrocza. Powiedzieliśmy sobie co to jest PŚ, jak się dzieli, kto jest autorem PŚ. Przypomnieć sobie imiona 4 ewangelistów.

 

Klasa 5-7

Temat: Poranek zmartwychwstania.

Pismo Święte nie opisuje samego zmartwychwstania ponieważ nikogo przy zmartwychwstaniu nie było. Opisuje fakt pustego grobu i spotkania z objawiającym się Chrystusem zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w historii świata. Żadne inne wydarzenie nie ma dla nas większego znaczenia. Dlatego świętujemy niedzielę, która jest Dniem Świętym.

Trwa Tydzień Biblijny. Bardzo proszę w tym tygodniu przeczytać fragment z Ewangelii św. Mateusza 28,1-8. Z szacunkiem ucałować Świętą Księgę. Można narysować Chrystusa Zmartwychwstałego, albo wkleić taki obrazek. Można również narysować obrazek do przeczytanego tekstu z PŚ.

1/ Rozpoczyna się 12.Tydzień Biblijny. Zachęcam do czytania Słowa Bożego.

2/ W naszym kościele może brać udział we Mszy 24 osoby; przypominam o obowiązku noszenia w kościele maseczek.

3/ W środę święto św. Katarzyny ze Sieny

W czwartek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą one w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 15.45.

W piątek wspomnienie św. Józefa rzemieślnika. Arcybiskup metropolita krakowski na ten dzień udzielił dla archidiecezji krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Msze w tym dniu o godz. 8.00 i 18.00; Możliwość spowiedzi od godz. 16.30

W sobotę Liturgiczna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte o godz. 8.00, 18.00 i o 19.00 połączone z Nabożeństwem Wynagradzającym NMP. W tym dniu odnowimy Śluby Jasnogórskie.

Od godz. 9.30 odwiedziny chorych.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10.30 zmianka tajemnic różańca.

4/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Teresie Czernik, Marii Zalińskiej, Stanisławowi Strzęp.

Do sprzątania kościoła prosimy: Judyta Zadora 271, Anna Strzęp 277, Dorota Polak 293.

 

 

Intencje mszalne: 27.04 – 3.05

 

Poniedz. 27 IV

7.00

+Andrzej Janik ż.Ludwina

Wtorek 28 VI

18.00

+Helena Zarycka

Środa 29 IV

18.00

+Jan i Magdalena Staszel

Czwartek 30 IV

7.00

+Maria Ciszewska 26 r.śm. wnuk Andrzej Bachleda 7 r.śm.

18.00

Za parafian – I Nabożeństwo Majowe

Piątek 1 V

8.00

+Zofia Kamińska 1 r.śm. i jej rodziny

18.00

+Jan Sikoń

Sobota 2 V

8.00

+Helena Zarycka

18.00

+Helena Antoł

19.00

Za Parafian – Nabożeństwo Wynagradzające NMP

Niedziela 3 V

8.00

+Aniela i Władysław Bobak i wnuczka Katarzyna

10.30

W 7 r. ślubu Teresy i Wojciecha (i na jego 35 r.ur.)

16.00

+Wojciech Jarząbek 16 r.śm.

 

Klasy I-II

Można narysować lub pomalować wizerunek Jezusa miłosiernego. Albo Serce z którego wychodzą promienie jak w obrazie.

 

Klasy III-VII

 

Temat: Tydzień Miłosierdzia Bożego.

Trwa Tydzień Miłosierdzia. Pan Jezus objawia nam miłosierdzie jako cechę (przymiot) Bożą. Mówi o tym bezpośrednio jak również w przypowieściach. Przede wszystkim jednak sam jest miłosierny. Jako nasz wzór wzywa nas, abyśmy byli tacy jak On.

Dlatego prosimy Boga o miłosierdzie nad nami. Dzieje się to w sakramentach świętych, a nade wszystko w spowiedzi świętej. Prosimy o nie w naszych modlitwach.

Są to akty strzeliste, będące krótkimi modlitwami wypowiadanymi w ciągu dnia, przy odmawianiu pacierza i nabożeństw. Do nich należą m.in.:

Jezu, ufam Tobie.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu. (Całym sercem skruszonemu)

 

Bardzo ważną modlitwą jest „Koronka do Bożego Miłosierdzia”. Bardzo proszę przypomnieć sobie tę modlitwę. Byłoby dobrze, aby ją sobie odmówić.

 

Miłosierdzie praktykujemy również poprzez czyny i nasze słowa. Każda pomoc innemu człowiekowi jest takim uczynkiem. Obecnie widzimy jak wielu ludzi niesie pomoc innym. Kościół wylicza konkretne takie czyny nazywając je uczynkami miłosierdzia.

 

Uczynki miłosierdzia wzglądem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

 

W zeszycie można również narysować lub wkleić wizerunek Jezusa miłosiernego.

1/ Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

2/ W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

W sobotę święto św. Marka ewangelisty.

3/ Od jutra w naszym kościele może brać udział we Mszy 24 osoby; przypominam o obowiązku noszenia w kościele maseczek.

4/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Janinie Zubek, Barbarze Zubek, Krystynie Szarek.

Do sprzątania kościoła prosimy: Teresa Czernik 294, Maria Zalińska 257, Stanisław Strzęp 271.

 

 

Intencje mszalne: 20.04 – 26.04

 

Poniedz. 20 IV

7.00

+Jan Sikoń

Wtorek 21 VI

18.00

+Helena Urbaś

Środa 22 IV

18.00

+Katarzyna i Andrzej Urbaś

Czwartek 23 IV

7.00

+Stanisław Topór

Piątek 24 IV

18.00

+Józef Zadora 2 r.śm.

Sobota 25 IV

7.00

+Maria Czernik 3 r.śm.

Niedziela 26 IV

8.00

W 35 r. urodzin Mariusza i Anny z prośbą o zdrowie i bł. dla rodziny

10.30

+Władysław Zaliński

16.00

W 18 r. urodzin Eweliny

 

Trwa Oktawa Świąt Wielkanocnych.

Wszystkim uczniom proponuję, aby narysować w zeszytach Baranka Wielkanocnego albo Grób Pański. Można Baranka ulepić z plasteliny czy modeliny.

 

1/ Życzę wszystkim wszelkiego błogosławieństwa Bożego. Pokoju i radości ze zmartwychwstania Pana. Niech Okres Wielkanocny będzie dla was pełen nadziei w sercu.

2/ Dziękuję wszystkim za adoracje. Dziękuję za jej organizację. Za przygotowanie ciemnicy i Grobu Pańskiego. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam jak najlepiej przeżyć ten świąteczny czas. Bóg zapłać.

3/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy: Helenie Jarosz, Krystynie Rzepka, Katarzynie Szczechowicz, Małgorzacie Urbaś, Marii Trzebunia.

Do sprzątania kościoła prosimy: Janina Zubek i Barbara Zubek 235, Krystyna Szarek 114.

 

 

Intencje mszalne: 13.04 – 19.04

 

Poniedz. 13 IV

7.00

Bogu wiadoma

10.30

Za Parafian

16.00

+Helena Antoł

Wtorek 14 VI

18.00

+Aniela i Agnieszka Urbaś

Środa 15 IV

18.00

+Stanisław Bobak 7 r.śm.

Czwartek 16 IV

7.00

+Jan Jarząbek 5 r.śm.

Piątek 17 IV

18.00

O bł. Boże dla Janiny w 64 r. urodzin

Sobota 18 IV

7.00

+Helena Zarycka

Niedziela 19 IV

8.00

45 r. ślubu Zofii i Aleksandra

10.30

+Helena Trebunia 25 r.śm.

16.00

O bł. Boże dla Anny, Katarzyny, Barbary i Andrzeja

 

W tym tygodniu proponuję wszystkim uczniom, aby wykonali „Świąteczną Pisankę”.

Nie możemy osobiście uczestniczyć w Liturgii Paschalnej, dlatego korzystajcie ze środków masowego przekazu.

Uczniowie starsi niech odwiedzą stronę: swietawdomu.pl

Postarajcie się jak tylko jest to możliwie, by w domu przeżyć obchody Wielkiego Tygodnia.

Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Niestety mamy ograniczony dostęp do Świętej Liturgii, dalej w liczbie 5-ciu osób.

1/ Niedziela Palmowa jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Postawmy w tym dniu uroczyście palmę na stole. Przeczytajcie opis męki Chrystusa, może nawet z podziałem na rolę. Palma jest wyrazem naszej wiary w Chrystusa Króla.

Liturgii w Niedzielę Palmową w katedrze na Wawelu o godz. 10.00 będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Zachęcam do uczestnictwa za pośrednictwem transmisji internetowej na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej.

2/ W tygodniu adoracja wg grafiku.

3/ We wtorek odwiedziny chorych. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności.

4/ Będę spowiadał jeszcze w środę od 9.00 do 10.30 oraz od 11.00 do 12.00. Niech przyjdą te osoby, które naprawdę tej spowiedzi potrzebują. Przypominam o zachowaniu dopuszczalnej liczby osób w kościele. Bardzo o to proszę. Zróbmy zatem rachunek sumienia w domu, aby nie przebywać długo w kościele i dać szansę tym, którzy będą czekali na zewnątrz.

5/ Wielki Czwartek upamiętnia ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia o godz. 18.00; po niej przeniesienie Pana Jezusa do „ciemnicy”. Czuwanie wg grafiku do 23.00. Jest to dzień kapłański, dlatego gorąca proszę w tym dniu o modlitwę za kapłanów również i za mnie. Bóg zapłać.

6/ Wielki Piątek dzień Męki i Śmierci Pańskiej. Kapłani na całym świecie nie odprawiają w tym dniu Mszy Świętej. Jest to dzień Postu Ścisłego. Postawmy na stole Krzyż. Odmówmy Modlitwę Pańską, odczytajcie opis męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Adorujcie Krzyż przez ucałowanie. Można odmówić wezwanie wiernych tego dnia modląc się o ustanie epidemii:

Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym wirusem, * za wszystkich, którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.

Wszechmogący, wieczny Boże, w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.

Czuwanie od godz. 6.00 wg grafiku.

Liturgia w kościele rozpocznie się o godz. 18.00, a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.

Następnie adoracja wg grafiku przez całą noc, aż do godz. 16.00 w sobotę.

Droga Krzyżowa o godz. 21.30.

7/ Wielka Sobota Przygotujmy potrawy świąteczne. Wspaniałe pisanki, wypieki itd. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. Najbardziej uroczysta Liturgia Kościoła. Zapalmy w tym dniu świecę. Odmówmy w rodzinach Credo, odnówmy przyrzeczenie chrzcielne. Przeżegnajmy się wodą święconą. Możecie zaśpiewać pieśń o zmartwychwstaniu Chrystusa.

8/ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jeżeli nic się nie zmieni, to w tym dniu będzie mogło uczestniczyć 50 osób w kościele. Nie będzie tradycyjnej Procesji Rezurekcyjnej. W tym dniu zasiądźmy przy wspólnym świątecznym stole. Przeczytajmy fragment o zmartwychwstaniu. Złóżmy sobie życzenia. Odmówmy modlitwą prosząc o błogosławieństwo dla nas i świątecznych potraw. Teks dostępny na stoliczku w kościele. Zamieszczam go również na końcu ogłoszeń. Niech ten dzień będzie dniem pokoju, wzajemnego przebaczenia i życzliwości.

9/ Za sprzątanie kościoła dziękujemy:. Annie Rypel, Danucie Piszczur, Krystynie Jarosz.

Do sprzątania kościoła prosimy w sobotę na godz. 20.00; po uroczystościach w kościele: Helena Jarosz 201, Krystyna Rzepka 207, Katarzyna Szczechowicz 219, Małgorzata Urbaś 217, Maria Trzebunia 227.

10/ Wieczorne Msze Święte będą o godz. 18.00

11/ Na ten Wielki Tydzień życzę Wam siły ducha, mocnej wiary i niezachwianej nadziei.

 

Intencje mszalne: 6.04 – 12.04

 

Poniedz. 6 IV

7.00

+ Franciszek i Maria Dziedzic

Wtorek 7 VI

18.00

+Andrzej Marusarz

Środa 8 IV

18.00

+Franciszek Marusarz

Wielki Czwartek 9 IV

18.00

Za kapłanów

Wielki Piątek

 10 IV

18.00

Liturgia Wielkopiątkowa

Wigilia Paschalna Sobota 11 IV

18.00

O błogosławieństwo w Rodzinach

Niedziela Zmartwychwstania

Pańskiego

12 IV

Rezurekcja

7.00

Za Parafian

10.30

+Jan Zaliński

16.00

Bogu wiadoma

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

Klasa 3

 

Temat: Akt pokutny.

Poznaliśmy czy jest Eucharystia. Będziemy teraz przypatrywać się liturgii Mszy Świętej. Chcemy poznać z jakich części składa się Msza Święta.

Każdy był i widział jak przebiega przeżywanie Mszy. Rozpoczyna się od przywitania. Tak jak to jest między ludźmi. Spotykamy się z kimś i się witamy. Tak też się dzieje na Mszy. Kapłan wraz z wszystkimi wiernymi czyni znak krzyża. Ważne jest, aby wykonywać go solidnie i z wiarą. Następnie kapłan wita wszystkich słowami: Pan z wami. Odpowiadamy: I z Duchem twoim. Początek Mszy to przeproszenie za nasze grzechy. Nazywa się go „Aktem pokutnym”. W nim przyznajemy się do naszej grzeszności i prosimy o przebaczenie naszych win. Nie wymawiamy naszych grzechów osobistych. To tylko się dzieje w spowiedzi świętej. Ale uznajemy naszą grzeszność. Dobrze jest nauczyć się „spowiedzi powszechnej”.

„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

 

 

Klasa 4

 

Temat: Bóg opiekuje się ludem – dzieje Józefa.

Józef był synem Jakuba. Bracia Józefa bardzo go nie lubili, gdyż myśleli, że ojciec kocha go bardziej nich ich. Dlatego gdy nadarzyła się okazja pozbyli się Józefa sprzedając go jako niewolnika do Egiptu. Tam dzięki opatrzności Bożej Józef został namiestnikiem faraona. Gdy głód dotknął rodzinę Jakuba, bracia Józefa przybyli do Egiptu by zakupić żywność. Józef poznaje swoich braci. Postanowił zaopiekować się swoją rodziną. Cała rodzina sprowadziła się do Egiptu, a Józef dał ich dobrą ziemię, aby się im dobrze powodziło i by nie byli głodni.

Do zeszytu: Józef Egipski uczy nas, że Panu Bogu trzeba zaufać. On chce się nami opiekować gdy czujemy się samotni, opuszczeni i skrzywdzeni. Nawet z krzywdy, cierpienia czy niesprawiedliwości Pan Bóg może wyprowadzić dobro dla nas lub dla innych ludzi.

Można odszukać sobie w PŚ fragment o Józefie Egipskim i przeczytać jego dzieje. Znajduje się w Księdze Rodzaju od 37 rozdziału.

Zadanie z religii będzie tylko jedno w tygodniu.

 

Klasy 0 – 2

 

Opowiedzieć dzieciom o Jezusowym wjeździe do Jerozolimy, podczas którego witano Pana Jezusa gałązkami palmowymi. Niech dzieci narysują sobie taką palmę świąteczną. Gdy jest w domu tradycja robienia palm można ją w tym tygodniu wykonać.

 

 

Klasa 5

 

Temat: Jezus Nową Paschą.

Pascha tłumaczy się na nasz język, z języka hebrajskiego, jako przejście, ocalenie. Jest nazwą najważniejszego święta w Izraelu obchodzonego na pamiątkę wyjścia Narodu Wybranego z niewoli egipskiej.

My przeżywamy Nową Paschę – Wielkanoc, czyli Jezusową ofiarę jako nasze wyjście z niewoli grzechu. Przeżywając Nową Paschę możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i szatanem. Z Chrystusem przechodzimy z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Wielkanoc jest naszym świętem wyzwolenia. Jednym ze znaków tego Święta jest Paschał. Jest to świeca symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa. Ozdobiona jest 5-cioma gronami czerwonymi symbolizującymi rany Jezusa, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego A i Ω oraz cyfrą bieżącego roku. Narysujcie w zeszytach Paschał.

 

 

Klasa 6

 

Temat: Zjednoczeni w sakramencie małżeństwa;

Kolejnym sakramentem jest małżeństwo. Znakiem widzialnym są narzeczeni i słowa przysięgi małżeńskiej.

Małżeństwo to sakrament, w którym dwoje ludzi zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje od Jezusa łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków. Małżeństwo jest odbiciem miłości, jaka łączy Chrystusa i Kościół.

Małżeństwo katolickie ma 2 cechy charakterystyczne: jest „jedno” czyli jeden mężczyzna i jedna kobieta, oraz jest nierozerwalne, czyli aż do śmierci.

Małżeństwo będzie ważne jeśli narzeczeni wolni są od przeszkód oraz spełniają 3 warunki: oboje zgadzają się na zawarcie małżeństwa, chcą być ze sobą do końca życia i chcą posiadać dzieci.

Powołaniem chrześcijańskich małżonków jest wzajemna miłość i szacunek, przekazywanie życia, odpowiedzialność za siebie i rodzinę oraz dążenie do świętości.

Można narysować sobie ślub np. rodziców.

 

 

Klasa 7

Temat: Lekarstwo na smutek.

Kolejnym błogosławieństwem, to ci którzy się smucą. Potocznie smutek rodzi się wówczas, gdy doświadczamy straty czegoś, bólu, cierpienia. W błogosławieństwie chodzi o ból dyszy. Cierpi ona tylko poprzez grzech. To on jest, ma być, prawdziwą przyczyną smutku. Przypomnijcie sobie stacje drogi krzyżowej o spotkaniu Jezusa z płaczącymi kobietami. Dlatego w praktykach religijnych często przypominamy sobie o swojej grzeszności i swoich grzechach. Dlaczego? Bo wówczas możemy dokonać naszego nawrócenia. I to właśnie ono, pokuta, jest otwarciem się na Jezusowe pocieszenie. Pokuta jest zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła. Zawiera pragnienie i postanowienie zmiany życia, oraz daje nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski.

Zbliża się Niedziela Palmowa – przeczytajcie sobie fragment Ewangeliczny opisujący mękę Jezusową.