Komunia Święta

Jest to trzeci z kolei, bardzo ważny sakrament na drodze młodego chrześcijanina, który przyjmuje Pana Jezusa do serca, będąc w drugiej bądź trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przyjęcie pierwszej Komunii Świętej poprzedza odpowiednie przygotowanie dziecka, które nadzoruje proboszcz danej parafii.

Eucharystia jest to obecność Boga wśród ludzi pod postacią chleba i wina. Bóg objawia chrześcijanom tą prawdę poprzez dar wiary. Za każdym razem, gdy przyjmujemy Boga do swego serca – otrzymujemy łaskę uświęcającą ,siłę do dalszego życia w jedności z Trójca Świętą.

Eucharystia wywodzi się od dziękczynienia ,które złożył Jezus Chrystus swojemu Ojcu podczas ostatniej wieczerzy. Materią sakramentu jest chleb pszenny i wino z owoców winnego krzewu, zaś źródłem są słowa Jezusa w NT: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało Moje,
które za was będzie wydane! Bierzcie i pijcie to jest bowiem kielich Krwi Mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów! To czyńcie na Moją pamiątkę!”

Obrzęd Eucharystii celebrowany jest przez kapłana.

Komunię Świętą może dawać ludowi Ksiądz jak i szafarze.